Přidání nové stránky

Nejlépe se web vytváří pomocí struktury přímo v modulu Stránky. Strukturu lze vytvořit pomocí zvolení nadřazené stránky ve vlastnostech stránky a případně řazení. Tato struktura se ve výchozí instalaci Wordpress neprojeví rovnou v menu. 

Automatickou aktualizaci hlavního menu dle strutktury stárnek lze využít pomocí:

  • pluginu Auto Subpage Menu
  • zaškrtnutí políčka Automatické přidávání stránek (Vzhled > Menu > Struktra Menu v záložce Přehled Menu > Nastavení menu)

Pozor! Odstraněním stránky nedojde někdy ke smazání z menu. To je pak nutno ručně upravit ve Vzhled > Menu > Struktra Menu v záložce Přehled Menu. Podobně nemusí dobře fungovat přesun stránky.

 

Vytvoření nové stránky

Vytvořit stránku

V modulu Stránky klikem na (1) Vytvořit stránku  se otevře formulář pro přídání nové stránky.

 

Přidat stránku formulář

Ve formuláři je potřeba zadat (2) Název stránky – používá se kromě orientacev administraci, také k vytvoření položky menu (pokud je aktivováno automatické přidávání stránek do menu) a dále vygenerování URL adresy stránky.

Dále pro vytvoření strukutry je potřeba zvolit (3) Nadřazenou stránku a případně řazení.

Nakonec lze použít (4) Divi Builder (Visual Builder) pro vytvoření stránky

Poznámka: Místo Divi Builderu lze využít výchozí editor Guntenberg. Tento editor je také velmi pokročilý nástroj pro vytváření webů a každou verzí WordPress se rozšiřují jeho možnosti. Na webu můžete kombinovat stránky vytvořené v Divi Builderu i výchozím editoru. Nemusí sdílet některé bloky (hlavička, patička) nebo se také může lišit ovládání a funkčnost.

 

Výběr

Při vytvoření stránky v Divi Builderu lze vybrat z následujících možností

  1. Vytvořit stránku od začátku
  2. Vybrat rozložení z již předpřipravených stránek na webu Divi (anglicky)
  3. Zkopírovat již existující stránku:

Kopie stránky 

Další editace je popsána v Základní úpravy Divi od kapitoly Editace ve Visual Builderu

 

Nakonec je potřeba stránku uložit tlačítkem Publikovat nebo Aktualizovat popř. nastavit čas a datum publikování.

 


Poslední úprava 3. 11. 2020

 

Top