Photo gallery

Plugin Photo Gallery u od autora Photo Gallery Team.

V levém sloupci administrace se v záložce Photo Gallery (1) nachází rubrika Přidat galeri (2). Novou galerii lze vytvořit klikem na tlačítko Přidat novou galerii (3).

Povině se vyplní Název galerie (4). Hlavní  obrázek se přidá tlačítkem (5), tento obrázek se zobrazí ve skupině galerií a slouží k rozkliku fotogalerie. Zbytek galerie se přidá tlačítkem Přidat obrázky (6).

Otevře se knihovna obrázku. Tato knihovna je oddělena od Wordpresové knihovny médií a soubory se zde sdílí mezi všemi fotogaleriemi. Soubory z počítače lze nahrát tlačítkem Nahrát z počítače (7).

TIP: Pro snadnější orientaci lze zde vytvářet složky (adresáře) pro jednotlivé galerie.

Vybrat soubory do galerie lze např. tlačítkem Vybrat vše (8) a uložit tlačítkem Přidat (9).

Pozor: Pokud je více fotogalerií a nejsou vytvářeny složky, soubory se vybrají jednotlivě.

V nastavení fotogalerie lze měnit pořadí přetažením (10), doplnit vlastnosti k jednotlivým fotografiím (11) nebo přidat další soubory (12).

Nakonec je potřeba uložit galerii tlačítkem Aktualizovat (13).

Seznam, všech galerií, lze zobrazit kliknutím na název pluginu Photo Gallery (14).

V seznamu galerií lze měnit pořadí tažením (15) nebo upravit jednotlivé galerie pomocí menu, které se objeví po najetí myši (16).

Top