Základní úpravy pomocí Divi Visual Builderu

Tento text popisuje obecné ovládání Visual Builderu pro editaci Stránek. Visual Builder se také používá i na jiné prvky redakčního systému Wordpress.

Rychlá editace stránek

Pro okamžité změny na stránkách je nejednodušší vyhledat stránku v náhledovém režimu a zapnout Visual Builder. Po přihlášení klik na název webu (1).

Alternativně lze kliknout na Stránky v levém sloupci a vyhledat stránku v seznamu stránek. Dále klik na "Upravit pomocí programu Divi" u příslušné stránky, nebo na název stránky a pak na "Upravit pomocí nástroje Divi Builder".

V tomto prostředí lze i stránky vytvářet klikem na Vytvořit stránku. Pak je potřeba zadat název, další parametry vlevo a nakonec obsah pomoci Divi Builderu. Na tuto stránku je ale pak potřeba odkázat odkazem nebo zařadit do menu v Vzhled > Menu.

 

Zapnutí Visual Builderu v náhledovém režimu

V tomto náhedovém režimu lze procházet stránky klikem na menu, tlačítka, odkazy.

Klikem na (2) se zapne Visual Builder a není možno dále využívat odkazy a procházet stránky.

 

Editace ve Visual Builderu

Hlavní nástroj pro úpravu stránek. Některé moduly jen generují obsah z jiných WordPress modulů jako např. Příspěvky, Projekty, apod. a tento obsah se upravuje v příslušných modulech. (např. modul Portfolio).

Visual Builder zapne vrstvu s editačními tlačíky. Přejížděním myši se postupně objevují a schovávají. Web se skládá ze 3 hlavních částí:

 • největší je sekce (3). Ovládací tlačítka a další prvky jsou modrá.
 • do sekce se vkládají řádky (4), které obsahují určitý počet sloupců (1 a více). Ovládací tlačítka a další prvky jsou zelená
 • do sloupců se vkládají moduly (5). Ovládací tlačítka a další prvky jsou šedá

Další sekce lze přidávat zeleným tlačítkem + (8), další řádky lze přidávat modrým tlačítkem + (7), další moduly lze přidávat šedým tlačítkem + (6).

Sekce, popis tlačítek (zleva):
 1. Přesun sekce - přetažením myší, lze měnit pořadí sekcí
 2. Nastavení - podrobné nastavení sekce - např. pozadí, oddělovač, velikost, odsazení, okraj, efekty, stíny, transformace, animace a další ...)
 3. Duplikovat sekci - vytvoření kopie
 4. Uložit do knihovny - pro další použití
 5. Smazání celé sekce
 6. Další nastavení

Podrobnější nastavení sekce

 

Řádek, popis tlačítek (zleva):
 1. Přesun řádku - přetažením myší, lze měnit pořadí řádků.
 2. Nastavení - podrobné nastavení řádku - zejména počet sloupců, dále např. pozadí, velikost, odsazení, okraj, efekty, stíny, transformace, animace a další ...)
 3. Duplikovat řádek - vytvoření kopie
 4. Změna počtu sloupců
 5. Uložit do knihovny - pro další použití
 6. Smazání řádku
 7. Další nastavení
Modul, popis tlačítek (zleva):
 1. Přesun modulu - přetažením myší, lze měnit pozici modulu.
 2. Nastavení - podrobné nastavení modulu - každý modul má vlastní možnosti úprav, např. modul text lze měnit pomocí editoru typu Word. Dále lze měnit např. pozadí, ikony,  velikost textů, odsazení, okraj, efekty, stíny, transformace, animace a další ...)
 3. Duplikovat modul - vytvoření kopie
 4. Uložit do knihovny - pro další použití
 5. Smazání modulu
 6. Další nastavení

Většina změn obsahu a nastavení se provádí v Nastavení (ikona ozubeního kola)

 

Uložení změn, testování a další možnosti práce s Visual Builderem

Pomocí tlačítka (10), které je stále fixováno na střed a spodek stránky, lze uložit prováděné změny a další úkony.

Vlevo pomocí šedého menu (9) lze

 1. změnit vlastnosti editace,
 2. přepnout  na zjednodušenou skicu webu
 3. prohlédnout z dálky
 4. přepnout na zobrazení na počítači
 5. přepnout na zobrazení na tabletu
 6. přepnout na zobrazení na mobilu

Středním hlavním (10) menu lze pracovat s celou stránkou - ukládat do knihovy, mazat, procházet historii změn.

Pravé menu (11) umožňuje uložit stránku, dále vyhledat v nápovědě, prohlédnout videotutoriály (v angličtině),  pracovat s vrstvami.

Pro přechod na další stránku je nutno ukončit Visual Buider (12).

 


Poslední úprava 15.9.2020

 

Top