Úřední deska

Zákon č. 500/2004 Sb. a metodický pokyn k vedení Úřední desky

Základní modul pro komunikaci úřadu s občanem. Úřední deska, dle zákona, musí být zveřejněna dálkovým způsobem, aby odpovídala 1:1 k fyzické desce na vývěsce úřadu.

Modul umožňuje přidávat oznámení, nastavovat zveřejnění (od do), zařazovat oblastí a přiřadit původce, automatický přesun po uplynutí zveřejnění do archivu, procházet archiv podle data, oblasti a okruhu nebo fulltextovým vyhledáváním.

Kromě dokumentů lze přiložit upřesňující text. Dále lze nastavit, zda oznámení obsahuje osobní údaje a nelze je pak dohledat v archivu. Pro ušetření místa lze místo dokumentů vložit odkaz na úřední desku původce, pokud dokument nezveřeňuje přímo daný úřad.

Modul automaticky kontroluje, zda přiložené dokumenty odpovídají zákonu č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a upozorní editora v případě nedostatků.

Po vložení oznámení, lze na klik jednoduše rozeslat všem registrovaným odběratelům rozesílky. Přihlašování a odhlašování na rozesílku probíhá automaticky v režimu double opt-in (přihlášní i odhlášení musí být potvrzeno odkazem na emailu) a odpovídá plně GDPR.

Od 1.1.2022 umí deska zveřejňovat otevřená data ve formátu JSON-LD podle o zákona č. 261/2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Od 1.1.2023 byla přidána funkce denního otisku úřední desky pro prokázání vyvěšní od daného dne.

Top