Patička

 

Odkazy (1) lze vložit v administaci v menu klikem levým tlačítkem na Bloky > Patička. Hned první položka jsou Odkazy – modul Kontakty (Viz Tipy k ovládání). Jelikož je modul typu Kontakty na firmy, je v jednotlivé položce více polí, než které se zobrazují v šabloně a není potřeba vše vyplňovat. V šabloně se používají tyto pole: Název, Web (je potřeba vyplnit celé URL), Logo. Dále je potřeba nastavit Vystavit na webu: Ano. V seznamu položek lze měnit pořadí přetažením myší ikonku ruky 

Odkaz na GDPR (2) lze upravit  na úvodní stránce administrace klikem na  Nastavení, dále  Nastavení, položka "Odkaz na rubriku s GDPR (pro formuláře)". Vkládá se buď absolutní URL včetně domény např. https://www.domena.cz/gdpr/ nebo relativní /gdpr/.

Znak a název (3) se upravuje v menu klikem levým tlačítkem na Bloky > Patička. Čtvrtá sekce > položka Znak a název typu článek. Alternativně může být automaticky generován z Nastavení.

Kontaktní informace (4)  se automaticky generují z   Nastavení >  Nastavení kontaktu. Odkaz Na mapě vede na mapy.cz a souřadnice se nastaví  v  Nastavení, dále  Nastavení, položky začínající sloven "Mapy".

Sociální sítě (5) se upraví v menu klikem na Bloky > Patička. Pátá sekce > položka Sociální sítě v patičce typu článek. Alternativně může být automaticky generován z Nastavení.

Servisní menu (6) se generuje automaticky ze struktury webu v uzlu Menu dole. V tomto menu lze pak změnit obsah těchto rubrik.

Pozadí sekce (7) lze změnit v menu klikem levým tlačítkem na Bloky > Patička. Ve druhé sekci, který obsahuje položku Aktuality na email formulář typu Systémový blok, lze myší přejet přes tuto sekci a objeví se pomocné menu vpravo nahoře s ikonkou editace vlastností sekce . Ve vlastnostech sekce lze pomocí souborového manažeru vybrat pozadí a nastavit vlastnosti.

Souborový manažer
Menu manažeru se objeví po kliku vlevo na ikonku . Klikem na ikonku  (Nahrát soubor) se objeví modul pro nahrávání. Klikem na  Přidat soubor(y)  se vybere soubor na disku a klikem na  Spustit nahrávání  se soubor nahraje na server. Pak stačí klikem v seznamu souborů vybrat správný soubor.
Top