PLATBY S QR KÓDEM

Zobrazení pokynů k platbě vč. dynamicky generovaného QR kódu

 

Modul pro zobrazení platebních informací pro občany např. pro placení poplatků.

Základní vlastnosti:

  • vložení předpřipravených údajů jako je číslo bankovního účtu, částka, specifický a konstatní symbol, zprávu pro příjemce.
  • variabilní symbol buď fixní nebo variabilní s dialogovým oknem pro zadání např. čísla popisného
  • modul generuje QR kód pro jedoduchou platbu pomocí mobilu

 

Top