ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Hierarchické uspořádání vztahů mezi jednotlivými úseky.

 

Modul dokáže zobrazit hiearchicky organizační strukturu úřadu nebo organizace.

Ke každému bloku lze vytvořit vedlejší nebo podřízenou organizační složku. Jednotlivým blokům lze přiřadit barvy, odkaz na webovou stránku nebo kontakt.

Modul je responzivní, a tedy v mobilním zobrazení dokáže poskládat jednotlivé složky pod sebe tak, aby byly přehledné, ale zároveň nezmizely z obrazovky.

Top